hits

februar 2014

OL-tur kan være skattefelle

Olympiske Vinterleker går i år av stabelen på et sted som høres ut som et nys. Er du en av de heldige som er invitert med på tur av en forretningsforbindelse, kan de økonomiske etterspillene fortone seg som noe adskillig mer alvorlig enn et nys. Vi snakker i realiteten om en skattemessig felle som kan påføre deg et en reell økonomisk bakrus.


Mens debatten her hjemme går på hvorvidt det skal være lov til å se OL på tv i arbeidstiden, noe som i utgangspunktet neppe omfattes av begrepet arbeid, er det en del av Norges befolkning som er så heldige at de er invitert med til OL. Også for dem er det springende punkt hvorvidt de er på arbeid eller om det er ferie. Dersom turen i hovedsak kan sies å ha feriemessig preg, skal mottakeren av turen fordelsbeskattes for verdien av turen. Og denne verdien, som inkluderer både, reise, hotellopphold, bespisning og ikke minst billetter til forskjellige øvelser, vil fort kunne komme opp i en betydelig verdi. Fordelen skal beskattes som lønn. 

For å unngå beskatning kreves det et faglig program på turen. Programmet bør i det minste vare om lag seks timer hver dag. I tillegg må det argumenteres for hvorfor en ikke kunne ha gjennomført det samme programmet i Norge. Regelverket er i utgangspunktet strengt, og som en hovedregel kan en legge til grunn at det desto lengre unna Norge en reiser, desto strengere er regelverket. Når en i tillegg reiser til et sted som arrangerer OL skal det nok mye til for å overbevise skattemyndighetene om at turen er av faglig karakter. På denne bakgrunn er det mitt tips at majoriteten av de turer som i disse dager gjennomføres i Sotsji vil kunne medføre beskatning for turdeltakerne.

Det vil være den bedriften som arrangerer turen som har plikt til å foreta innberetning av den skattepliktige fordelen for deltakerne. Det er med andre ord arrangøren som må holde orden på og fastsette verdien av turen. Dersom det ikke foretas en slik innberetning fra arrangøren, har deltakeren selv en forpliktelse til å opplyse om turen på selvangivelsen.

I tillegg til innberetningsplikt, foreligger det i utgangspunktet også en trekkplikt for arrangøren av turen., Siden vi her snakker om en naturalytelse, vil arrangøren ikke kunne gjennomføre forskuddstrekk. Hvorvidt det da foreligger en forpliktelse for arrangøren å kontakte kemnerkontoret å opplyse om at det ikke er foretatt forskuddstrekk kan diskuteres.

Jeg vil anta at det for de fleste som skal arrangere tur til Sotsji med forretningsforbindelse nå er for sent å sy sammen et faglig program. En skal imidlertid ikke glemme at det til sommeren arrangeres fotball VM i Rio de Janeiro. Rio de Janeiro er en by hvor mange norske bedrifter driver næring. Forholdene bør derfor kunne ligge til rette for, gitt at en planlegger godt, å kunne arrangere sponsorturer til Rio som er av en slik karakter at de ikke utløser beskatning selv om en skulle være så heldig at en skal på fotballkamp.  Vi i KPMG Law har bred erfaring i å bistå bedrifter som har spørsmål om slike turer og hvilke krav som stilles til faglig innhold. Det er derfor bare å ta kontakt dersom dere skal på tur og ønsker bistand.

Og skal dere ikke på tur, er dere hjertelig velkommen til vårt frokostseminar om sponsorturer, representasjon, gaver og velferdsturer som går av stabelen torsdag 13. februar kl 0900 ? 1100. Seminaret er gratis og påmelding kan finne sted via www.kpmg.no.

En tur til Sørkedalsveien 6 er nok ikke like eksotisk som en tur til Sotsji, men det er i det minste skattefritt. Vel møtt!